EMAIL US AT sales@ntp-as.no
CALL US NOW +47 69 38 30 00
DOWNLOAD BROCHURE

Om oss

OM OSS
OM OSS

FOKUS PÅ MILØ
Vi har utviklet isolatorer for miljømessige løsninger, som er kritiske komponenter i slike installasjoner.
Luftforurensning er et stort globalt problem, og etterspørselen etter våre produkter er økende.
Det er vår ambisjon å vokse enda mer globalt og bli en av de ledende produsenter innen dette feltet av miljøprodukter. Sammen med våre eksisterende og nye kunder, skal vi bygge varige relasjoner.

PRODUKTER SOM VI TILBYR
NTP Products AS opererer i flere markedssegmenter og leverer isolatorer i porselen, glass, epoxy og kompositt for lav, medium og høyspenningsanlegg over hele verden. Vi leverer også flymarkører for kraftledninger og andre nytteprodukter på forespørsel.

VÅR HISTORIE
Siden etableringen i 1916, har selskapet utviklet sin nåværende posisjon som en ledende leverandør av teknisk porselen. Våre kunder har vist oss en tillit som har bidratt til utviklingen av NTP Products AS. Vi er en ledende nasjonal leverandør med en betydelig høy eksportandel. Vår styrke er spisskompetanse, produktspekter, kvalitet og tilpasningsevne.

KOMPETANSE OG KVALITET

Kombinasjonen av vår spisskompetanse og engasjerte medarbeidere, sikrer kvaliteten i kundeservice og produktene. Våre isolatorer utgjør ryggraden i alle høyspenningssystemer. Dagens og morgendagens samfunn er stadig mer avhengig av en stabil og sikker strømforsyning.

BELIGGENHET OG FASILITETER
NTP Products AS er lokalisert i Fredrikstad, og med god infrastruktur ligger vi gunstig plassert for transport av våre produkter til forskjellige destinasjoner med båt, bil eller fly.

FORRETNINGSIDÈ OG VISJON
Vårt mål er å bli ledende i det markedet vi velger å konkurrere. Våre kunder vil velge oss som sin foretrukne leverandør og fleksible samarbeidspartner.

KVALITET
Vi bruker ISO 9001 som vårt kvalitetssystem. Vi mener kvalitet er en pågående prosess, bestående av å bygge og opprettholde relasjoner ved å vurdere, forutse og oppfylle uttalte og underforståtte behov. Denne filosofien er innført i alle trinn i vår prosess, fra hvordan vi besvarer forespørsler, til hvordan vi følger opp kundene. Selskapets lange erfaring, spisskompetanse og gode referanser, sikrer et positiv bidrag til kundens lønnsomhet.

VI FOKUSERER PÅ:
Fremtiden
Miljøet
Å utnytte ressursene
Våre produkter bidrar til renere luft og en mer stabil strømtilførsel globalt.