EMAIL US AT sales@ntp-as.no
CALL US NOW +47 69 38 30 00
DOWNLOAD BROCHURE

ESP Insulatorer

ESP ISOLATORER

PRODUKT
ISOLATORER FOR ELEKTROSTATFILTER (ESP)

NTP Products AS produserer og leverer isolatorer for elektrostatfilter (ESP) globalt. Disse isolatorene er laget av et spesielt keramisk materialet, utviklet for å tåle temperaturer opp til 400°C i et DC felt og for spenning fra 50kV – 150kV DC.

ESP – HVORDAN VIRKER DET?
Et elektrostatfilter bruker elektrostatisk kraft til å skille støvpartikler fra avgasser i industrielle prosesser. En rekke høyspent negativt ladede elektroder er plassert mellom positivt ladede samleelektroder. Den forurensede gassen passerer gjennom passasjen mellom oppsamlingselektrodene og partiklene blir negativt ladet og fester seg dermed til samle-elektrodene. Sylindriske eller koniske isolatorer blir brukt til å bære oppsamlingselektrodene og til å isolere elektrodekammeret.
Hammerisolatorer blir brukt til å fjerne oppsamlet støv fra samle-elektrodene. Ved slag mot elektrodene (tørr type ESP) faller støvet inn i en oppsamler nedenfor elektrodene. Hammerisolatorene bidrar til isolasjon av hammermotoren, mens den mekaniske kraften blir overført. Alternativt kan vann benyttes (våt type ESP) for å fjerne støvet fra elektrodene. Støvet i oppsamleren blir fjernet og transportert bort av et aske-håndteringssystem.

ESP – HVOR BLIR DEN BRUKT?
Elektrostatiske rensefiltere blir brukt i kull- eller oljedrevne kraftverk i industrier som generer avgasspartikler.  Som for eksempel i sementproduksjon (støv), cellulose og papir (salt kake og kalkstøv ), petrokjemi (svovelsyre tåke), jern og stålproduksjon (støv og røyk), gassindustrien, forbrenningsanlegg, aluminiumraffinering og glassindustrien .

Elektrostatiske utfellingsapparater er brukt med hell for fjerning av støv fra røkgasser. Ved temperaturer under 150 ºC sikrer tradisjonell elektrisk porselen tilfredsstillende drift gitt at isolatorene holdes rene.

HVA ER VIKTIG
I røkgasser kan ledende partikler sette seg fast på isolatorflaten. Lekkasjestrømmer kan da begynne å strømme langs overflaten og forårsaker lokal oppvarming av isolatoren. Motstanden i tradisjonell elektrisk porselen er meget høy ved romtemperatur, men synker hurtig med økende temperaturer. Ved over 150 grader celsius vil det derfor i et sterk DC-felt resultere i en lekkasjestrøm i materialet. Dette vil føre til ytterligere temperaturøkning og til slutt nedbryting av isolatoren. De fleste elektrostatfilter vil operere ved temperaturer i området 150-400ºC.

NTP Products AS har utviklet en spesial masse, 51A, spesielt for høy ytelse i krevende driftsmiljøer som for elektrostatfiltere (ESP). Massen er utmerket for bruk ved høye temperaturer i likestrøm, anvendelser på grunn av høy volumresistivitet og høyt innhold av aluminiumoksyd. Sammenlignet med normalt elektrisk porselen reduserer 51A massen ionisk vandring ved høye temperaturer og DC-spenning. Massen er tilgjengelig enten med eller uten glasering, men vi anbefaler glasert overflate for alle ESP applikasjoner. Glasuren har de samme egenskapene som 51A massen, det vil si ingen forskjell i volum motstanden. 51A massen har i mange år blitt brukt av kjente selskaper i ESP-industrien over hele verden.

TEKNISKE EGENSKAPER:

Høy motstand ved høye temperaturer, det vil si meget gode isolerende egenskaper ved høye temperaturer. DC reduserer muligheten for elektrisk nedbrytning, forårsaket av lekkasjestrøm gjennom materialet.
Høy motstand mot termisk sjokk og lav termisk ekspansjon, gjør isolatorene motstandsdyktige mot sprekkdannelse.
Utmerket mekanisk styrke og slagstyrke reduserer svikt på grunn av mekaniske påkjenninger.
Glasert overflate reduserer forekomsten av smuss og støv.
Passer for elektrostatfiltere som arbeider kontinuerlig i temperaturer opp til        400 ° C under DC spenning.